Återvinning innebär att man tar tillvara på de material som finns i vårt avfall och använder det igen, vilket är otroligt viktigt för vår jord. Att återvinna allt material i största möjliga mån gäller alla, både privatpersoner och företag. Exempel på material som går att återvinna är glas, kartong, papper, aluminium och plast. Samlingsnamnet för dessa material kallas för fraktioner. Företag kan vända sig till andra företag som är specialiserade mot just återvinning.

Statistiken säger att varje person kastar omkring 500 kg skräp varje år, vilket är en otrolig mängd. Tillsammans måste vi hjälpas åt att göra vårt basta för att återvinna vårt avfall.

Vi jobbar mot samma mål

Vi har alla ett gemensamt mål när det kommer till återvinning, vilket är att skapa en sophantering som inte skadar vår hälsa, men som också sparar på jordens temporära resurser. Myndigheter har rangordnat en trappa för hur avfall ska hanteras. Den första punkten talar om att det viktigaste är avfallsminimering, följt av återanvändning och återvinning. Därefter kommer utvinning av energi, vilket sker genom förbränning av avfallet. Slutligen finns deponering med i återvinningstrappan, det vill säga att lämna avfall på en soptipp. Det ska dock ske som absolut sista alternativ.

Vad kan enskilda hushåll göra för att hjälpa till?

Invånarna i vårt land har en skyldighet att sortera sina sopor och se till att det faktiskt utförs. Det gäller allt från förpackningar och grovsopor till batterier och elavfall. Det finns insamlingssystem i varje kommun där avfallet kan sorteras och kastas, för att därefter tas tillvara på. Sammanfattningsvis kan återvinning leda till en minskning av nedhuggning av träd samt en minskning av den mängd olja, energi och vatten som behövs för att tillverka nya produkter. Det gör återvinning till ett betydande fenomen för vårt jordklot. I dagsläget styrs avfallshantering och återvinning åt ratt håll, men vi är ännu inte riktigt där. Ta därför ditt ansvar för miljön och gör det lilla du kan!