Villaolja, eller som den egentligen heter, eldningsolja klass 1, har blivit dyrare med åren, men jämfört med andra bränslen så står den sig väl i konkurrensen. Det finns en mängd olika beräkningar på vad kostnaden är per kilowattimme (KWh) som ofta också beror på vem som gjort beräkningen och vad man vill visa. Generellt kan man dock säga att kostnaden per KWh för oljeeldning respektive el är fullt jämförbar. Det förutsätter naturligtvis att respektive anläggning är intrimmad och att alternativet till el innebär vattenburen värme.

Något lägre pris per kilowattimme kan man nå med eldning av pellets, men ska man se till hela investeringskostnaden samt tid för skötsel av en sådan anläggning blir fortfarande alternativet oljeeldning än mer konkurrenskraftigt.

Idag värms ungefär fyra procent av småhusen i Sverige av olja eller olja i kombination med el enligt Energimyndigheten. Efter andra världskriget blev olja det huvudsakliga alternativet för uppvärmning. Detta rådde fram till 1970-talet då den första oljekrisen kom och priserna på olja höjdes. Då började man installera direktverkande el i småhus, en uppvärmningsform som hade en förhållandevis låg verkningsgrad och dålig värmekomfort. Har man idag en väl fungerande oljepanna lönar det sig att trimma den och se till att den arbetar under optimala förhållanden. Då har man ett lättskött alternativ för sin uppvärmning.