Solenergi kommer från solens strålar, vilket innebär att den är förnybar och därmed inte utgör någon fara för miljön vid användning. Det är en energikälla som är billig att ha i drift eftersom man endast behöver spendera pengar på utrustningen som krävs i processen. När man framställer solenergi är solceller det vanligaste verktyget att använda sig av, men det finns även andra tillvägagångssätt. Solcellerna fungerar genom att omvandla direkta solstrålar till ren energi.

Fördelar med att installera solceller

Den främsta fördelen med solenergi är att det är en obegränsad källa eftersom vi kan producera energi så länge solen finns på himmelen. En annan bra och viktig fördel är att solenergi inte kräver någon form av bränsle, vilket resulterar i att det är ett vinnande koncept för miljön. Vi slipper då både utvinning av energi som har en negativ inverkan på miljön och den bränsletransport som krävs för andra energiformer. Vidare är solenergi också den energikälla som är mest rättvist fördelad över jorden och dess befolkning. Det gör att fler människor kan ta del av samma energi på lika villkor. Slutligen är solenergi en källa som varken luktar eller låter, samtidigt som det inte resulterar i några utsläpp överhuvudtaget.

Nackdelar med att installera solceller

En nackdel med solenergi är att produktionen varierar efter årstid, då det skiljer sig mycket mellan soltimmarna på sommaren och vintern. Man brukar säga att solenergiproduktionen är sju gånger så hög på sommarhalvåret i jämförelse mot vinterhalvåret. Även molnigt väder leder till en lägre, men fungerande, produktion. Dock är framställningen endast optimal i direkt solljus. Slutligen måste man alltid komma ihåg att se till att solcellerna aldrig befinner sig i skuggan. Om man ska använda solljus för att framställa elektricitet, kan inte solcellerna fånga upp lika mycket ljus och vara lika effektiva om de befinner sig i skuggan.