Vid alla arbeten som rör el ska du anlita en behörig elektriker. Vid såväl stora jobb som att bygga ett nytt hus samt vid mindre uppgifter som att kanske bara installera en tvättmaskin krävs det att en elektriker anlitas.

Innan du anlitar en elektriker bör du fråga runt litegrann och be om en offert från flera olika installationsfirmor. Sedan bör du kolla upp en del saker. Ta referenser, kolla med tidigare kunder om de är nöjda. Då du har bestämt dig för en viss firma, kontrollera att firman har behörighet för att göra det arbete som du vill ha utfört.

Skriv avtal

Ett skriftligt avtal om vad som ska göras, hur det ska utföras och vad det kommer att kosta ska du ha fått innan arbetet sätter igång. Det är så att du som ägare till ditt hus är ansvarig för att installationerna är rätt utförda. Då installationen är klar ska du se till att få en dokumentation på hur arbetet är utfört. Det är ditt kvitto på att installationen är utförd på ett säkert sätt och att den uppfyller Elsäkerhetsverkets normer.

Alla arbeten med el kräver behörighet

Den elektriker som kommer till dig för nyinstallation eller elservice ska ha behörighet att utföra elarbeten. Behörigheten utfärdas av Elsäkerhetsverket och det gör att du kan kontrollera med dem att behörighet finns. Är det ett större jobb som ett nybygge kan flera personer komma och utföra installationer, då räcker det att en av dem har behörighet. Denne ska då kontrollera att jobbet är korrekt utfört och det är han som också ansvarar för att det blir gjort enligt de regler som råder.

Har du ett äldre hus ska du vara särskilt uppmärksam. Då din älskade sekelskiftesvilla byggdes hade man ingen aning om att du skulle ha så många elektriska apparater i ditt hem. Gamla ledningar kan bli överbelastade och det finns goda skäl att uppgradera elen i ditt hus då du renoverar.